Daria Dampc-Dowbór

radca prawny
doradca restrukturyzacyjny

Prowadzę kancelarię w Gdańsku, ale przyjmuję do prowadzenia sprawy z całego Pomorza. Doradzam klientom oraz reprezentuję ich w sprawach z zakresu prawa upadłościowego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Upadłość działalności gospodarczej

Daria Dampc-Dowbor01 grudnia 2021Komentarze (0)

Zgodnie z danymi zawartymi na stronie Głównego Urzędu Statystycznego w III kwartale 2021 r., spośród wszystkich ogłoszonych upadłości z sektora przedsiębiorstw, aż 18,99% stanowiły upadłości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Oczywiście skala upadłości działalności gospodarczej jest to zapewne odzwierciedlenie wcześniejszego wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenia biznesu.

upadlosc konsumencka a dzialalnosc gospodarcza

 

* Źródło danych oraz wykresu GUS.

Upadłość działalności gospodarczej – możliwe drogi

Ustawodawca umożliwił przedsiębiorcom prowadzącym swój biznes w formie jednoosobowej działalności gospodarczej dwie możliwe ścieżki przeprowadzenia procesu upadłości.

Zgodnie z prawem upadłościowym przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia powstania stanu niewypłacalności.

O niewypłacalności pisałam tutaj.

W okresie sprzed marca 2020 r. niezłożenie we wskazanym wyżej terminie wniosku o ogłoszenie upadłości stanowiło negatywną przesłankę do ogłoszenia przez Sąd upadłości. Do marca 2020 r. niezłożenie w terminie wniosku o np. upadłość działalności gospodarczej powodowało oddalenie takie wniosku, a w konsekwencji utratę możliwości oddłużenia.

Od marca 2020 r. sytuacja się zmieniła. Czy na lepsze? Pewnie zależy to od indywidualnej sytuacji osoby, która chce ogłosić swoją upadłość.

Jako przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, rozważasz ogłoszenie swojej upadłości, warto abyś przeanalizował możliwe rozwiązania.

Upadłość gospodarcza – dla kogo?

W ogólnym pojęciu upadłość gospodarcza przeznaczona jest dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które w swoim imieniu prowadzą działalność gospodarczą.

Upadłość gospodarcza przeznaczona jest, m.in., dla:

 1. przedsiębiorców prowadzących swoją działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej,
 2. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 3. prostych spółek akcyjnych
 4. spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej
 5. wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
 6. wspólników spółki partnerskiej

Bez znaczenia jest, czy jesteś bardzo dużym podmiotem o rozbudowanej strukturze organizacyjnej oraz finansowe, czy też drobnym przedsiębiorcą niezatrudniającym żadnych pracowników. W upadłości gospodarczej obowiązują te same zasady dla każdego (z drobnymi różnicami i wyjątkami).

Wniosek o ogłoszenie upadłości gospodarczej co do zasady składa sam potencjalny upadły.

Jednak wniosek o ogłoszenie upadłości podmiotu gospodarczego może również złożyć wierzyciel wobec swojego dłużnika.

Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości swojego dłużnika? Tak, to możliwe.

Upadłość konsumencka – dla kogo?

Spora część przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej nie zdaje sobie sprawy, że może skorzystać z drogi upadłości przewidzianej dla konsumentów.

Tryb upadłości konsumenckiej można zastosować wobec osób, które w momencie składania wniosku o ogłoszenie upadłości nie są przedsiębiorcami, nie posiadają tzw. statusu przedsiębiorcy.

O tym pisałam już tutaj.

Ogólną zasadą jest, iż po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej, to Ty jako konsument decydujesz czy chcesz skorzystać z możliwości jakie daje Ci prawo upadłościowe.

Nie można przymusić konsumenta do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Ma być to decyzja samego konsumenta.

Od tej zasady są jednak wyjątki.

Jeśli obecnie jesteś konsumentem, ale w przeszłości prowadziłeś działalność gospodarczą, musisz pamiętać o ważnej kwestii.

Prowadziłeś działalność gospodarczą. Zdecydowałeś o zaprzestaniu jej prowadzenia. Złożyłeś stosowny wniosek o wykreślenie z CEIDG. Od momentu wykreślenia nie upłynął jednak rok.

Twój wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie Twojej upadłości, także po zaprzestaniu prowadzenia przez Ciebie prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy wierzyciel jest w swoim uprawnieniu ograniczony czasowo?

Tak.

Twój wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie Twojej upadłości, tylko w ciągu jednego roku od dnia wykreślenia działalności z rejestru przedsiębiorców.

Jeśli Sąd uwzględni wniosek Wierzyciela o ogłoszenie Twojej upadłości, to postępowanie będzie toczyło się według zasad przewidzianych dla konsumenta.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i rozważasz upadłość działalności gospodarczej warto, żebyś rozważył z jakiego trybu warto skorzystać.

To indywidualne decyzje. Sytuacje różnych osób, przedsiębiorców mogą być zbliżone, ale nigdy nie takie same.

Jeśli masz wątpliwość z której drogi skorzystać, z jakiego trybu upadłościowego zapraszam Cię do kontaktu z naszą kancelarią. Wspólnie możemy rozważyć czy i w jakim trybie rozważyć ogłoszenie Twojej upadłości.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: