Daria Dampc-Dowbór

radca prawny
doradca restrukturyzacyjny

Prowadzę kancelarię w Gdańsku, ale przyjmuję do prowadzenia sprawy z całego Pomorza. Doradzam klientom oraz reprezentuję ich w sprawach z zakresu prawa upadłościowego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Upadłość firmy jednoosobowej a oddłużenie

Daria Dampc-Dowbor17 lutego 20222 komentarze

Witaj! 🙂

Dzisiaj chciałabym poruszyć kwestię możliwego oddłużenia firmy jednoosobowej, po zakończeniu postępowania upadłościowego.

upadłość firmy jednoosobowej a oddłużenieCzy jako osoba prowadząca działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej mogę liczyć na oddłużenie w upadłości? Nawet jeśli zdecyduje się na ścieżkę upadłości gospodarczej?

Czy w upadłości gospodarczej pozostałe po postępowaniu upadłościowym zobowiązania będą umorzone jak zobowiązania np. sp. z o.o.?

To jedne z najczęstszych pytań zadawanych przez moich klientów, których sytuacja finansowa zmusiła do rozważenia złożenia wniosku o upadłość.

Zatem tak, co do zasady tak.

Upadłość firmy jednoosobowej dopuszcza jej oddłużenie.

Kiedy nie mogę złożyć wniosku o umorzenie zobowiązań w postępowaniu upadłościowym?

 

Ogólnie wniosek możesz złożyć zawsze.

Nie zawsze jednak ma to sens i jest to uzasadnione.

Po pierwsze.

Jeśli w trakcie postępowania upadłościowego dokonałeś spłaty wszystkich swoich wierzycieli, to wniosek o umorzenie zobowiązań i ewentualnie o ustalenie planu spłaty jest bezprzedmiotowy.

Jeśli po likwidacji Twojego majątku i przekazaniu środków z tej likwidacji na koszty postępowania oraz na spłatę wierzycieli, okaże się, że spłaciłeś wszystkie swoje zobowiązania, to nie musisz składać wniosku o umorzenie.

Zaspokojenie wierzycieli siłą rzeczy wyklucza możliwość umorzenia zobowiązań i ustalenia planu spłaty wierzycieli.

W swojej pracy zawodowej widywałam sytuacje, w których po likwidacji majątku upadłego oraz po wyegzekwowaniu przysługujących upadłemu wierzytelności syndyk zaspokoił zarówno koszty postępowania

Po drugie.

Jeśli nie doszło do zakończenia postępowania upadłościowego, tj. sąd jeszcze nie wydał postanowienia o zakończeniu Twojego postępowania upadłościowego, to złożenie takiego wniosku będzie przedwczesne.

Po trzecie.

Jeśli z jakiegoś powodu umorzono lub uchylono Twoje postępowanie upadłościowe, to również nie możesz wnioskować o umorzenie pozostałych zobowiązań i ustalenie planu spłaty.

Syndyk zlikwidował Twój majątek, spłacił wierzycieli, a Ty nie masz pewności czy pokryto wszystkie Twoje zobowiązania, to warto abyś jednak złożyć stosowne pismo do sądu.

W najgorszym wypadku Sąd po prostu oddali Twój wniosek jako bezprzedmiotowy.

Trzy ścieżki oddłużenia firmy – jednoosobowej działalności gospodarczej

Dobrze.

Zatem mamy sytuację następującą.

Syndyk dokonał likwidacji całego Twojego majątku. Z uzyskanych środków pokrył koszty postępowania upadłościowego oraz częściowo spłacił wierzycieli.

Spłacił wierzycieli – ale nie w całości i nie wszystkich.

Co w takiej sytuacji?

Możliwe są trzy warianty dalszego postępowania, po zakończeniu postępowania upadłościowego.

Możliwe jest:

 1. Ustalenie planu spłaty wierzycieli.
 2. Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty.
 3. Warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty.

Ustalenie planu spłaty wierzycieli

Nie odbywa się to automatycznie.

Aby sąd ustalił plan spłaty wierzycieli musisz złożyć stosowne pismo do sądu.

Musisz pamiętać, że jeśli do swojej niewypłacalności doprowadziłeś sam, to plan spłaty może zostać rozłożony na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata) i nie dłuższy niż 84 miesiące (7 lat).

Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty

W sytuacji, w której Twoja sytuacja jest tak ukształtowana, że z góry wiadomo, iż nie jesteś zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat pozostałych zobowiązań, Sąd może umorzyć pozostałe zobowiązania bez planu spłaty.

Przy czym Twoja sytuacja związana z brakiem możliwości dokonywania jakichkolwiek, nawet najmniejszych spłat, musi być trwała i nieodwracalna.

Warunkowe umorzenie zobowiązań, bez ustalenia planu spłaty wierzycieli

Jeśli Twoja sytuacja nie pozwala na dokonanie jakichkolwiek dalszych spłat, ale sytuacja w jakiej się znalazłeś jest trwała. Twoja sytuacja osobista nie pozwalająca na spłaty jest przejściowa.

To.

Sąd może warunkowo umorzyć Twoje zobowiązania i nie ustalić planu spłaty.

Czy i kiedy moje zobowiązania zostaną definitywnie umorzone?

Sąd definitywnie umorzy Twoje zobowiązania, jeśli w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań ani Ty, ani żaden z Twoich wierzycieli nie złoży wniosku do sądu o ustalenie planu spłaty.

W pewnych sytuacjach postanowieniu o ustaleniu planu spłaty może zapaść po upływie 5 lat.

Z pozoru korzysta dla upadłego sytuacja obciążona jest jednak szeregiem restrykcyjnych obowiązków np. ograniczeniami w rozporządzaniu swoim majątkiem, raportowaniem do Sądu swojej sytuacji, zgoda sądu na różnego rodzaju czynności.

Pamiętaj jednak, iż są pewnego rodzaju zobowiązania, które Sąd nie umorzy.

Upadłość konsumencka – czego sąd nie umorzy?

 

Ogólną oraz naczelną zasadą postępowania upadłościowego jest zaspokojenie, spłacenie Twoich wierzycieli w możliwie szerokim zakresie.

Jednocześnie.

Umarzając Twoje pozostałe, niezaspokojone/niespłacone w upadłości zobowiązania wobec wierzycieli.

Są jednak kategorie wierzytelności, których co do zasady umorzyć nie można.

[Czytaj dalej]

***

Umorzenie zobowiązań upadłego przedsiębiorcy

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i ogłoszono Twoją upadłość musisz pamiętaj o bardzo istotnym terminie.

Masz 30 dni na złożenie wniosku o umorzenie Twoich zobowiązań, pozostałych już po przeprowadzeniu i zakończeniu postępowania upadłościowego.

Po kolei.

[Czytaj dalej]

 

*zdjęcie pochodzi z unsplash.com

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Robert 5 marca, 2022 o 03:21

  I kolejny porządny artykuł 😉 oby tak dalej!

  Odpowiedz

  Daria Dampc-Dowbor 5 marca, 2022 o 10:32

  Dziękuję! 🙂

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: