Daria Dampc-Dowbór

radca prawny
doradca restrukturyzacyjny

Prowadzę kancelarię w Gdańsku, ale przyjmuję do prowadzenia sprawy z całego Pomorza. Doradzam klientom oraz reprezentuję ich w sprawach z zakresu prawa upadłościowego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Polityka prywatności

Aktualizacja: 28 maja 2022 r.

Postanowienia ogólne

Polityka określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających z witryny www.mecenasodupadlosci.pl

Dane osobowe

Jako autor niniejszego bloga zastrzegam, iż nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników tego bloga.

Zastrzegam jednak sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

Zasady ogólne

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Daria Dampc-Dowbór, Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór, al. Hallera 231/2, 80-502 Gdańsk, NIP: 5882056263
  dalej „Administrator” lub „Kancelaria”.
 2. Użytkownikiem strony jest każda osoba odwiedzająca stronę internetową www.mecenasodupadlosci.pl
 3. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem mailowym: kancelaria@dampc-dowbor.pl
 4. Dobrowolnie przekazane Kancelarii dane osobowe będą przetwarzane do marketingu Administratora, kontaktu z Państwem, do udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularza, poprzez zapisanie się do subskrypcji treści bloga oraz newslettera.
 5. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych pobieranych na cele e-mail marketingu oraz czynności towarzyszące tej usłudze podmiotowi: FreshMail sp. z o.o. w Krakowie (al. 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków). 

Zgoda na przetwarzanie

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu kontaktowym jest wyłącznie dobrowolna.
 2. Użytkownikom strony internetowej www.mecenasodupadłości.pl przysługuje prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z Inspektorem Danych Osobowych działającym w imieniu Administratora Danych Osobowych,
  b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  d) żądania udostępnienia kopii ich danych osobowych, które są przetwarzane oraz do sprostowania jakichkolwiek nieścisłości. Prośby o udzielenie informacji należy zgłaszać do Inspektora Danych Osobowych działającego w imieniu Administratora Danych Osobowych,
  e) cofnięcia uprzednio wydanej zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Użytkownik strony chcący poinformować Administratora o zamiarze zmiany danych osobowych lub chęci ich usunięcia powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@dampc-dowbor.pl
 4. Zapytania i prośby do Administratora proszę kierować na adres: kancelaria@dampc-dowbor.pl

Zakres, cel i sposób przetwarzania danych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Ustawa), oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika strony www.mecenasodupadlosci.pl
 3. Przetwarzanie danych następuje w celu:
  a) spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa,
  b) realizacji zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych,
  c) dostosowania strony internetowej Administratora do potrzeb Użytkowników, na potrzeby działań statystycznych i marketingowych Administratora.
 4. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym (imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail) są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika poprzez formularz kontaktowy na stronie www.mecenasodupadlosci.pl oraz na potrzeby dalszej korespondencji mailowej prowadzonej z Kancelarią.
 5. Dane osobowy umieszone przez Użytkownika w formularzu zapisu do Newslettera oraz w formularzu subskrybcji bloga(imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail) są wykorzystywane w celu prowadzenia marketingu przez Administratora, przesyłania Użytkownikowi informacji na temat nowych wpisów na stronie www.mecenasodupadłości.pl oraz w celu przekazywania Użytkownikowi informacji na temat usług prowadzonych przez Administratora.
 6. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników strony internetowej www.mecenasodupadlosci.pl , w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów Ustawy, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą strony internetowej informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.
 8. Administrator ma prawo wykorzystywać dane osobowe użytkowników strony internetowej do celów badań rynkowych oraz dla innych celów marketingowych, pod warunkiem uzyskania zgody od użytkowników na wykorzystanie danych do celów wskazanych w niniejszym ustępie.

Cookies

Mój blog wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Twoim komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

2. W ramach mojego bloga mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy bloga mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach mojej strony, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jakim jest ten Blog z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce Prywatności strony internetowej www.mecenasodupadlosci.pl
 2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionej Polityki Prywatności na stronie internetowej www.mecenasodupadlosci.pl

 

W razie wątpliwości, co do obecnej Polityki Prywatności, proszę o wiadomość na adres: kancelaria@dampc-dowbor.pl

*****