Daria Dampc-Dowbór

radca prawny
doradca restrukturyzacyjny

Prowadzę kancelarię w Gdańsku, ale przyjmuję do prowadzenia sprawy z całego Pomorza. Doradzam klientom oraz reprezentuję ich w sprawach z zakresu prawa upadłościowego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Roczne sprawozdanie upadłego

Daria Dampc-Dowbor25 kwietnia 2022Komentarze (0)

Cześć!

Wpis skierowany jest do osób, wobec których ogłoszono upadłość konsumencką

 • oraz po zakończeniu postępowania sąd postanowił o warunkowym umorzeniu zobowiązań,
 • oraz do osób, które wykonują plan spłaty wierzycieli.

Ważne! Termin na złożenie sprawozdania upływa z dniem 2 maja 2022 r. (poniedziałek).

Zakaz pogarszania stanu majątkowego upadłego

W okresie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego sytuację majątkową.

W przypadku osób wobec których sąd wydał postanowienie o ustaleniu planu spłaty: w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli.

Sprawozdanie ze sytuacji majątkowej upadłego – warunkowe umorzenie zobowiązań

W okresie 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadły jest obowiązany składać sądowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdanie ze swojej sytuacji majątkowej i zawodowej za poprzedni rok kalendarzowy.

W sprawozdaniu upadły ma obowiązek wykazać:

 1. osiągnięte przychody
 2. nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (za IV kwartał 2021 r. to kwota 6 220,80 zł).
 3. swoje możliwości zarobkowe,
 4. wydatki potrzebne na swoje utrzymanie i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym potrzeby mieszkaniowe.

Do sprawozdania upadły ma obowiązek dołączyć kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego.

Sprawozdanie ze sytuacji majątkowej upadłego – plan spłaty wierzycieli

W okresie wykonywania planu spłaty upadły ma obowiązek składać sądowi coroczne sprawozdanie z wykonywania planui spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy.

W sprawozdaniu upadły ma obowiązek wykazać:

 1. osiągnięte przychody,
 2. spłacone kwoty,
 3. nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (za IV kwartał 2021 r. to kwota 6 220,80 zł).

Do sprawozdania upadły ma obowiązek dołączyć kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego.

Termin na złożenie sprawozdania upadłego

Termin na złożenie sprawozdania ze sytuacji majątkowej dłużnika zbiega się z terminem na złożenie zeznania podatkowego.

Oba terminy przypadają na dzień 30 kwietnia 2022 r. W związku z tym, iż jest to sobota termin przedłuża się do następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

W tym roku termin upływa z dniem 2 maja 2022 r.

Plan spłaty wierzycieli

Tylko w wyjątkowych przypadkach Sąd może całkowicie umorzyć Twoje zadłużenie, bez zobowiązania do jakichkolwiek spłat.

Upadłość konsumencka ma, co do zasady, ustalić: komu, w jakiej wysokości, w jakich terminach będziesz zobowiązany spłacić swoje zadłużenie.

Ustalając wysokość spłat oraz terminy, Sąd weźmie pod uwagę, m.in., jakie masz możliwości zarobkowe, jakie są koszty utrzymania Twoje rodziny. 

Czy plan spłaty to jedyna możliwa droga przy upadłości konsumenckiej? Czytaj dalej.

Pozdrawiam

Daria Dampc-Dowbór
radca prawny
doradca restrukturyzacyjny 

***

Zachęcam Cię do lektury również innych artykułów:

Upadłość działalności gospodarczej

Upadłość konsumencka krok po kroku

Upadłość a małżeństwo

Zajrzyj do Grupy dyskusyjnej na FB: Wsparcie w upadłości

Pobierz ePoradnik: Upadłość konsumencka – niezbędne dokumenty

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: