Daria Dampc-Dowbór

radca prawny
doradca restrukturyzacyjny

Prowadzę kancelarię w Gdańsku, ale przyjmuję do prowadzenia sprawy z całego Pomorza. Doradzam klientom oraz reprezentuję ich w sprawach z zakresu prawa upadłościowego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Daria Dampc-Dowbor09 czerwca 2022Komentarze (0)

Cześć! 🙂

Jak już wiesz z poprzedniego wpisu, przedsiębiorstwo w kryzysie może skorzystać z działań naprawczych związanych z sądową restrukturyzacją.

Dla przypomnienia pierwszy wpis dotyczący restrukturyzacji firmy najdziesz tutaj – Restrukturyzacja firmy.

Warto też przeczytać wpis: Restrukturyzacja lekiem dla przedsiębiorców na COVID-19? 

Zasady każdego z postępowań naprawczych reguluje ustawa prawo restrukturyzacyjne.

Jednym z najprostszych (choć nie można w żadnym przypadku powiedzieć, że prostym) postępowań restrukturyzacyjnych jest postępowanie o zatwierdzenie układu.

Działania naprawcze podejmowane przez przedsiębiorcę muszą być dostosowane do jego indywidualnej sytuacji oraz możliwości wyjścia ze stanu zagrożenia niewypłacalnością lub stanu niewypłacalności.

Dla kogo postępowanie o zatwierdzenie układu?

postępowanie o zatwierdzenie układuW zmienionej formie funkcjonuje od 1 grudnia 2021 r.

Postępowanie o zatwierdzenie układu – w skrócie PZU przeznaczone jest głównie dla podmiotów, które znajdują się w początkowej fazie kryzysu finansowego przedsiębiorstwa.

PZU pozwala na stosunkowo szybkie, mało sformalizowane i stosunkowo mało kosztowne otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Otwarcie PZU chroni między innymi przed egzekucją.

Jakie zatem warunki musisz spełnić, aby móc wszcząć tego rodzaju postępowanie i skorzystać z jego ewentualnych dobrodziejstw?

Po 1.

Zdolność restrukturyzacyjna.

Ustawa prawo restrukturyzacyjne określa katalog podmiotów mogących skorzystać z procedury restrukturyzacyjnej (m.in. przedsiębiorcy, sp. z o.o., p.s.a., s.a. nieprowadząca działalności gospodarczej)

oraz kto nie może skorzystać z tej procedury.

Więcej o tym dowiesz się z wpisu: Kto może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego? 

Kto może się zrestrukturyzować?

Po 2.

Próg sporności Twoich zobowiązań.

Wysokość wierzytelności spornych nie może wynosić więcej niż 15% sumy wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem.

Wierzytelności głosujące nad układem decydują o tym, czy układ może być zawarty.

Jak możesz samodzielnie to wyliczyć?

Postępuj według następującego wzoru:

Wierzytelności sporne + wierzytelności bezsporne = SUMA1

Teraz musisz obliczyć jaki procent w SUMA1, stanowi kwota wierzytelności spornych.

Jeśli wynosi ona mniej niż 15% to znaczy, że spełniłeś kryterium sporności.

Pamiętaj jednak, że jest katalog wierzytelności, które nie mogą być objęte układem. Tych wierzytelności nie wliczasz.

Po 3.

Niewypłacalność lub zagrożenie niewypłacalnością.

O tym poczytasz tutaj – Niewypłacalność dłużnika – pytania i odpowiedzi. 

Dobrze.

Jeśli spełniasz powyższe kryteria to co musisz zrobić?

Umowa z doradcą restrukturyzacyjnym

Kamieniem węgielnym postępowania o zatwierdzenie układu jest zwarcie umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z osobą posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Więcej o zawodzie doradcy restrukturyzacyjnym przeczytasz tutaj – Doradca restrukturyzacyjny.

Co powinna zawierać umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorcą a doradcą restrukturyzacyjnym, której przedmiotem jest sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu?

 1. dane przedsiębiorcy
 2. dane doradcy restrukturyzacyjnego
 3. zakres działań jakie podjąć ma doradca restrukturyzacyjny
 4. oświadczenie doradcy restrukturyzacyjnego w przedmiocie posiadania odpowiednich uprawnień oraz braku przeszkód do podjęcia działań na rzecz przedsiębiorcy
 5. określenie, iż doradca restrukturyzacyjny wraz z przedsiębiorcą (wspólnie) ustalą dzień układowy
 6. zasady, szczegóły oraz wzajemnie zobowiązania co do przebiegu przekazywania danych, dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego
 7. wynagrodzenie doradcy restrukturyzacyjnego – art. 35 prawo restrukturyzacyjne
 8. czas trwania umowy
 9. ewentualną możliwość zmiany postanowień umowy
 10. podpisy stron

Dzień układowy w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Doradca restrukturyzacyjny, po zawarciu umowy o sprawozdanie nadzoru w PZU, wchodzi w rolę nadzorcy układu.

W dalszej części wpisu w stosunku do doradcy restrukturyzacyjnego będę stosowała określenie nadzorca układu, bo nim właśnie jest po podpisaniu umowy z przedsiębiorcą.

Przedsiębiorca, w porozumieniu z nadzorcą układu, ustala tzw. dzień układowy.

Jest to jedna z najważniejszych dat w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Wybór dnia układowego determinuje podział na wierzytelności objęte układem oraz wierzytelności nieobjęte układem.

Objęte układem są wierzytelności powstałe przed dniem układowym.

Konsekwencją powyższego jest, iż wierzytelności powstałe po dniu układowym nie będą objęte układem.

Wierzytelności powstałe po dniu układowym muszą być przez przedsiębiorcę regulowane na bieżąco.

Wierzytelności objęte układem, będą restrukturyzowane według ustaleń zawartych w układzie.

!Ważne: dzień układowy nie może przypadać wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu w Sądzie oraz nie później niż dzień przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie układu do sądu.

Postępowanie o zatwierdzenie układu – jakie dokumenty?

Postępowanie o zatwierdzenie układu wymaga, aby nadzorca układu w porozumieniu z dłużnikiem sporządzili szereg niezbędnych dokumentów.

Wiodące dokumenty, które powstają w postępowaniu o zatwierdzenie układu to:

 1. Spis wierzytelności
 2. Spis wierzytelności spornych (jeśli takie istnieją)
 3. Propozycje układowe (propozycje dłużnika restrukturyzacji swojego zadłużenia)
 4. Plan restrukturyzacyjny (opis naprawy przedsiębiorstwa dłużnika)

Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego

Dłużnik może, ale nie musi, dokonać obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego.

Obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego dokonuje się PO sporządzeniu wiodących dokumentów w postępowaniu o zatwierdzenie układu (spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych, propozycji układowych, planu restrukturyzacyjnego).

Jeśli zdecydujesz się na obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego, uzyskujesz szczególną ochronę.

Po obwieszczeniu dnia układowego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych dochodzi do:

 • zawieszenia egzekucji skierowanych do majątku Twojego przedsiębiorstwa,
 • umocnienie kontraktów kluczowych dla Twojego przedsiębiorstwa.

Następstwem obwieszczenia dnia układowego jest zmiana przejście z funkcji nadzorcy układu na funkcję nadzorcy sądowego.

Co to oznacza w praktyce?

Na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu będziesz potrzebował zgody nadzorcy sądowego.

Po dokonaniu obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego masz 4 miesiące na złożenie do sądu wniosku o zatwierdzeniu układu zawartego z wierzycielami.

Jeśli w terminie 4 miesięcy od dnia układowego nie złożysz do sądu wniosku o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli, to w/w skutki takiego obwieszczenia wygasają z mocy prawa.

Ważne!

Jeśli w postępowaniu o zatwierdzenie układu w ogóle nie obwieścisz o wyznaczeniu dnia układowego, to nie będziesz korzystał ze specjalnej ochrony, która przejawia się m.in. w zawieszeniu postępowań egzekucyjnych i ochronie umów kluczowych dla Twojego przedsiębiorstwa.

Głosowanie nad układem

Jeden z najważniejszych momentów dla całego postępowania.

Musisz uzyskać aprobatę dla swoich propozycji zawartych w układzie oraz dla planu naprawczego Twojego przedsiębiorstwa.

Głosowanie może odbywać się:

 • za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych (rekomendowana forma głosowania)
 • lub na zgromadzeniu wierzycieli.

Jeśli przekonałeś swoich wierzycieli i zagłosowali za zawarcie układu, to teraz czas na równie ważny krok.

Zatwierdzenie układu przez sąd.

Wniosek do Sądu o zatwierdzenie układu

Wniosek o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli powinien zawierać:

 1. Wniosek o zatwierdzenie układu,
 2. Karty do głosowania,
 3. Sprawozdanie nadzorcy układu.

Z kolei sprawozdanie nadzorcy układu powinno zawierać m.in.: szczegółowe dane dotyczące dłużnika, opis przebiegu postępowania, ocenę możliwości wykonania przez dłużnika układu oraz plan restrukturyzacyjny dłużnika.

Wniosek należy złożyć do właściwego sądu restrukturyzacyjnego.

Zatwierdzenie układu przez Sąd

Sąd oceni układ zawarty pomiędzy Tobą, a Twoimi wierzycielami.

Po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzenie układu zawartego pomiędzy Tobą i Twoimi wierzycielami odzyskasz pełen zarząd nad swoim przedsiębiorstwem.

Co do zasady nadzorca układu będzie od tego momentu pełnił funkcję nadzorcy wykonania układu. Zaznaczam jednak, że układ może wskazywać inną osobę do nadzoru wykonania układu.

Na tym etapie pozostaje TYLKO albo AŻ wykonywanie układu zgodnie z jego postanowieniami.

Zadaniem nadzorcy wykonania układu jest składać sprawozdanie, w którym będzie informował o tym czy i jak dłużnik wykonuje zarówno plan restrukturyzacyjny, jak i układ.

Podsumowanie

Co chciałabym, abyś zapamiętał/zapamiętała?

Przede wszystkim to, że w razie pojawiających się problemów finansowych Twojego przedsiębiorstwa musisz działać szybko.

Nie czekaj.

Analizuj swoją sytuację.

Sprawdź swoje możliwości.

Jeśli dojdziesz do przekonania, że restrukturyzacja może być dla Ciebie pomocna, to przeczytaj raz jeszcze moje wpisy dotyczące restrukturyzacji.

Jeśli jesteś np. w zarządzie sp. z o.o. musisz również pamiętać o Odpowiedzialność zarządu za długi spółki.

         Pozdrawiam serdecznie

         Daria Dampc-Dowbór

         radca prawny

        doradca restrukturyzacyjny

***

Odpowiedzialność zarządu za długi spółki 

Upadłość sp. z o.o. zdecydowanie przoduje wśród upadłości ogłaszanych wobec podmiotów gospodarczych.

Co w dalszej kolejności przekłada się na poziom zaspokojenia zobowiązań wobec wierzycieli upadłych spółek z ograniczoną  odpowiedzialnością.

Czytaj dalej

Odpowiedzialność solidarna zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki a COVID-19

 

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: