Daria Dampc-Dowbór

radca prawny
doradca restrukturyzacyjny

Prowadzę kancelarię w Gdańsku, ale przyjmuję do prowadzenia sprawy z całego Pomorza. Doradzam klientom oraz reprezentuję ich w sprawach z zakresu prawa upadłościowego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Wstrzymanie rat – Getin Noble Bank S.A. w upadłości – postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 września 2023 r., III C 723/21

Daria Dampc-Dowbor18 października 2023Komentarze (0)

Uzyskałam informację o kolejnym wydanym przez Sąd postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia w sprawie o ustalenie nieważności umowy kredytu. Tym razem jest to postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 września 2023 r., III C 723/21. Sąd wstrzymał obowiązek dalszej spłaty rat kapitałowo-odsetkowych w terminach i wysokości określonych wyżej wymienioną umową, zapadalnych zgodnie z harmonogramem spłaty po dniu 18 września 2023 roku, do czasu uprawomocnienia się wyroku ustalającego w niniejszej sprawie, a to wobec uiszczenia dotychczas na rzecz Banku sumy przekraczającej wysokość udostępnionej kredytobiorcy kwoty kredytu.

Oto treść udostępnionego przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia z dnia 18 września 2023 r., III C 723/21:

Sygn. akt III C 723/21

POSTANOWIENIE

Dnia 18 września 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący – Sędzia SO Rafał Schmidt
po rozpoznaniu w dniu 18 września 2023 r. w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa J.H. i K.P.
przeciwko (…) Bank Spółce Akcyjnej w W. w upadłości
o zapłatę i ustalenie z żądaniami ewentualnymi
w przedmiocie wniosku powoda o udzielenie zabezpieczenia niepieniężnego roszczenia majątkowego (k. 360)

postanawia:

1. podjąć postępowanie w niniejszej sprawie, zawieszone postanowieniem tutejszego Sądu z dnia 12 lipca 2023 roku, zamienionego postanowieniem z dnia 11 września 2023 roku w części, to jest w zakresie powództwa o ustalenie, z udziałem Syndyka masy upadłości (…) Bank Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w W. – M.K.;

2. udzielić powodom zabezpieczenia objętego pozwem roszczenia ustalenia nieważności umowy kredytu hipotecznego numer (…) indeksowanego do waluty obcej z dnia 15 listopada 2004 roku, zawartej przez T.W. i J.H. z (…) Bankiem (…) Spółką Akcyjną w K., poprzez unormowanie praw i obowiązków stron umowy na czas trwania postępowania, polegające na wstrzymaniu obowiązku dalszej spłaty rat kapitałowo-odsetkowych w terminach i wysokości określonych wyżej wymienioną umową, zapadalnych zgodnie z harmonogramem spłaty po dniu 18 września 2023 roku, do czasu uprawomocnienia się wyroku ustalającego w niniejszej sprawie, a to wobec uiszczenia dotychczas na rzecz Banku sumy przekraczającej wysokość udostępnionej kredytobiorcy kwoty kredytu;

3. na zasadzie art. 357 § 6 k.p.c. odstąpić od uzasadnienia niniejszego postanowienia, podzielając argumenty uprawnionego przytoczone na uzasadnienie uwzględnionego w całości wniosku o udzielenie zabezpieczenia, datowanego na 07 września 2023 roku.

Sędzia SO Rafał Schmidt

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: