Daria Dampc-Dowbór

radca prawny
doradca restrukturyzacyjny

Prowadzę kancelarię w Gdańsku, ale przyjmuję do prowadzenia sprawy z całego Pomorza. Doradzam klientom oraz reprezentuję ich w sprawach z zakresu prawa upadłościowego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Wsparcie w upadłości

Daria Dampc-Dowbor11 marca 20222 komentarze

Drogi Czytelniku!

Serdecznie zapraszam Cię do dołączenia do grupy utworzonej na platformie Facebook – Wsparcie w upadłości.

Założyłam grupę w celu dzielenia się swoim doświadczeniem, przekazywania i uzyskiwania informacji na temat aktualnych regulacji prawnych związanych z upadłością oraz udzielania wzajemnej pomocy w procesie upadłości. 

Upadłość forum

Jeśli:

 • jesteś zagrożony niewypłacalnością
 • jesteś niewypłacalny
 • rozważasz ogłoszenie swojej upadłości lub podmiotu, którym zarządzasz
 • interesuje Cię zawarcie układu konsumenckiego
 • potrzebujesz pomocy i wsparcia w upadłości

ta grupa jest dla Ciebie 🙂

Grupa jest tajna.

Co to oznacza?

Tylko członkowie grupy mogą sprawdzić listę członków grupy i zobaczyć ich posty.

Jako Administrator będę czuwała nad przestrzeganiem zasad panujących w grupie.

Abym mogła przyjąć Cię do grona członków grupy musisz odpowiedzieć na pytania wstępne.

Nic trudnego 🙂

Link do grupy: Wsparcie w upadłości

Pozdrawiam Cię serdecznie 🙂

Daria Dampc-Dowbór
radca prawny

***

Upadłość konsumencka – niezbędne dokumenty

Z e-booka dowiesz się jakie są:

 • dane niezbędne do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Publikacja dotyczy wniosku o ogłoszenie upadłości składanego przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w potocznym rozumieniu upadłość konsumencka…. [Czytaj dalej…]

***

Pamiętaj! Od dnia 1 grudnia 2021 r. wniosek o ogłoszenie upadłości musisz złożyć za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. 

Upadłość a małżeństwo

Daria Dampc-Dowbor04 marca 2022Komentarze (0)

Cześć!

Dzisiaj porozmawiamy o małżeństwie.

upadłość a małżeństwoTak, wiem – tytuł wpisu brzmi dość przewrotnie w kontekście tematyki poruszanej na moim blogu.

Myślę jednak, że będąc w związku małżeńskim i rozważając ogłoszenie upadłości, warto abyś zastanowił się – Czy ogłoszenie Twojej upadłości może mieć wpływ na Twoje małżeństwo?

 

Wpis skierowany jest do:

 • osób fizycznych, które ogłaszają swoją upadłości prowadząc działalność gospodarczą, tzn. upadłość gospodarcza jednoosobowej działalności,
 • osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, tzw. upadłość konsumencka.

Majątek małżeński

Myślę, że to wiesz, ale dla uporządkowania treści na początku omówię kwestię wspólności majątkowej małżeńskiej.

Jeśli nie zawarłeś przed lub w dniu zawarcia związku małżeńskiego umowy małżeńskiej majątkowej, tzw. intercyza, to z chwilą zawarcia małżeństwa powstała między Tobą, a Twoim małżonkiem ustawa wspólność majątkowa (wspólność ustawowa).

Wspólność ustawowa majątkowa obejmuje przedmioty majątkowe, które nabyłeś z małżonkiem w czasie małżeństwa.

Wspólność majątkowa obejmuje również przedmioty nabyte przez jednego z małżonków.

Jest to majątek wspólny małżonków.

Przedmioty majątkowe, które nie są objęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Upadłość a małżeństwo

Czy ogłoszenie Twojej upadłości może mieć wpływ na Twoje małżeństwo?

Jeśli chodzi o relacje osobiste panujące w Twoim małżeństwie? Tego nie wiem.

Wiem, że na pewno wpłyną na wspólny majątek Twój i Twojego małżonka.

Tytuł wpisu „upadłość a małżeństwo” ma sens. Tak uważam.

Dzisiaj chciałabym omówić z Tobą kwestię wpływu ogłoszenia Twojej upadłości na wspólny majątek małżeński.

Jeśli rozważasz ogłoszenie swojej upadłości, zarówno jako konsument, jak i jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie pozostajesz w związku małżeńskim myślę, że kwestia Twojego majątku bardzo Cię zainteresuje.

Na majątek małżeński w kontekście upadłości musisz spojrzeć w następujących aspektach:

 1. Ustanie wspólności majątkowej
 2. Ustanowienie rozdzielności majątkowej
 3. Umowa majątkowa znosząca współwłasność majątkową małżeńską

Choć wszystkie trzy aspekty są ze sobą nierozerwalnie związane, to dzisiaj omówimy pierwszy z wyżej wymienionych.

W kolejnych wpisach opowiem Ci o pozostałych aspektach.

Upadłość a dalsza wspólność majątkowa małżeńska

Ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej.

Jeśli w dniu ogłoszenia Twojej upadłości, w Twoim małżeństwie obowiązywała wspólność majątkowa, to z dniem ogłoszenia upadłości pomiędzy Tobą, a Twoim małżonkiem powstaje rozdzielność majątkowa.

Pisałam też o tym tutaj.

Można powiedzieć, że dzieję się to z automatu, z momentem wydania przez sąd postanowienia.

Nie potrzeba do tego dodatkowych postanowień, orzeczeń, ani też umowy pomiędzy Tobą, a Twoim małżonkiem.

Ważne!

Jeśli ogłoszono Twoją upadłość, a ze swoim współmałżonkiem pozostawaliście we wspólności majątkowej małżeńskiej, Wasz wspólny majątek wchodzi do masy upadłości. Nie można już dokonać jego podziału.

Po ogłoszeniu Twojej upadłości majątek wspólny wchodzi w całości do masy upadłości.

Majątek należny współmałżonkowi

Przyjmijmy, że w klasycznym majątku małżeńskim (najczęściej spotykanym), połowa majątku teoretycznie powinna przypadać Twojemu współmałżonkowi.

Co zatem z częścią waszego majątku, która teoretycznie jest w połowie własnością Twojego współmałżonka?

Twój małżonek może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym.

Aby móc dochodzić swojej należności, małżonek musi zgłosić swoją wierzytelność syndykowi.

Obecnie małżonek musi dokonać takiego zgłoszenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, który obsługuje postępowania sądowej, tj. za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Przyznasz, że sformułowanie: upadłość a małżeństwo nabiera większego znaczenia.

Majątek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej

Przedmioty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez małżonka upadłego.

To bardzo ważna kwestia zarówno dla samego upadłego, a jeszcze bardziej istotna dla małżonka upadłego.

Do masy upadłości nie wchodzą przedmioty, które służą wyłącznie Twojemu małżonkowi do prowadzenia jego działalności gospodarczej lub zawodowej.

Nie wchodzą do masy upadłości, nawet jeśli są objęte wspólnością majątkową małżeńską.

Jest jednak jeden, bardzo istotny, wyjątek od tej reguły.

Do Twojej masy upadłości wejdą przedmioty służące Twojemu małżonkowi do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli nabyliście je majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku do sądu o ogłoszenie Twojej upadłości.

Zwracam uwagę, że dwuletni termin musisz obliczyć od dnia wniesienia wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu.

Nie myl tego dnia z dniem ogłoszenia Twojej upadłości.

Zawsze należy zadać sobie pytanie: upadłość a małżeństwo.

Jak ogłoszenie upadłości wpłynie nie tylko na moje życie, ale również na życie prywatne i zawodowe mojego małżonka.

Podsumowanie – upadłość a małżeństwo

Co chciałabym, żebyś zapamiętał czytelniku?

Jeśli panuje w Twoim małżeństwie wspólność majątkowa – cały majątek wchodzący w skład wspólnego majątku, z dniem ogłoszenia upadłości wchodzi w skład masy upadłości.

Wyjątkiem są rzeczy, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej Twojego współmałżonka, o ile zostały nabyte w okresie dawniejszym, niż dwa lata od dnia złożenia przez Ciebie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jakie są Twoje doświadczenia związane z wspólnym majątkiem małżonków po ogłoszeniu upadłości jednego z nich?

***

Małżonek upadłego 

Roszczenia małżonka upadłego wynikające z umowy majątkowej małżeńskiej mogą być uwzględnione tylko wówczas, gdy umowa majątkowa małżeńska została zawarta co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Kluczowy w liczeniu terminu jest tu dzień złożenia wniosku. Nie mylić tego z dniem ogłoszenia upadłości przez sąd.

[Czytaj dalej]

Upadłość a mieszkanie

Daria Dampc-Dowbor21 lutego 20222 komentarze

Cześć! 🙂

Dzisiaj chciałabym przedstawić Ci kwestię mieszkania w upadłości.

Jeśli posiadasz mieszkanie lub dom, w którym zamieszkujesz sam lub wraz z bliskimi Ci osobami, zapewne zastanawiasz co stanie się z Twoją nieruchomością w upadłości.

Zapewne zastawiasz się również, gdzie zamieszkasz i czy będziesz miał środki, aby opłacić np. czynsz najmu nowego lokum.

upadłość a mieszkanieNiniejszy wpis dotyczy wszystkich osób fizycznych wobec których ogłoszono upadłość.

Dotyczy zarówno

osób prowadzących działalność gospodarczą w momencie składania wniosku o ogłoszenie upadłości

oraz

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (upadłość konsumencka).

 

Upadłość a mieszkanie

Zapewne zgodzisz się ze mną, że potrzeby mieszkaniowe ma każdy.

Ma je nie tylko konsument, ale również przedsiębiorca będący osobą fizyczną.

Musisz wiedzieć, że postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osób fizycznych, zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców, musi odpowiadać tzw. względom humanitarnym.

Dotyczy to szczególnie takiej kwestii jak miejsce, w którym będziesz mógł zamieszkać po ogłoszeniu Twojej upadłości.

Z wpisu: Upadłość konsumencka krok po kroku, wiesz już, że jednym z etapów postępowania upadłościowego jest likwidacja przez syndyka Twojego majątku.

Jeśli jesteś właścicielem mieszkania lub domu, który służy Tobie lub Tobie i Twoim bliskim na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, to najpewniej w trakcie postępowania upadłościowego Twoja nieruchomość zostanie sprzedana przez syndyka.

Środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone na koszty postępowania oraz na zaspokojenie Twoich wierzycieli.

Środki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego

Jak wspominałam wyżej, postępowanie upadłościowe musi być humanitarne dla upadłego.

Co to oznacza?

Oznacza to, że Ciebie jako osobę wobec której ogłoszono upadłość nie można pozostawić bez żadnych środków do życia oraz bez środków na np. wynajęcie mieszkania.

Przy czym środki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, np. na wynajęcie mieszkania, otrzymasz pod pewnymi warunkami.

Kwota na 12-24 miesięcy czynszu najmu

Jeśli w skład Twojej masy upadłości wchodzi nieruchomość, która jest lokalem mieszkalnym (lub dom)

i jednocześnie

konieczne jest zaspokojenie Twoich potrzeb mieszkaniowych (lub Twoich i osób pozostających na Twoim utrzymaniu)

to po sprzedaży tej nieruchomości

możliwe jest wydzielenie kwoty na wynajęcie lokalu w którym zamieszkasz Ty i osoby będące na Twoim utrzymaniu.

Jak będzie wysokość tej kwoty?

Sąd wyliczy kwotę mnożąc ilość miesięcy – od 12 do 24 miesięcy razy przeciętny czynsz najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości.

Nie minimalny, nie maksymalny, a przeciętny czynsz najmu. To ważne.

Dla przykładu:

Jeśli przeciętny czynsz najmu w miejscowości, w której mieszkasz wynosi 1 500 zł, to możliwe jest, że z sumy uzyskanej ze sprzedaży Twojej nieruchomości, sąd wydzieli Ci kwotę w przedziale od 18 000 zł do nawet 36 000 zł.

Kwotę tę musisz przeznaczyć na wynajęcie mieszkania, w którym zamieszkasz wraz z osobami, które pozostają na Twoim utrzymaniu.

W takim układzie minimalnie możesz otrzymać kwotę 18 000 zł, maksymalnie 36 000 zł.

Czy Sąd przyzna mi kwotę z automatu po sprzedaży mojej nieruchomości?

Nie.

Aby otrzymać środki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych musisz złożyć stosowny wniosek.

Sąd rozpatrzy Twój wniosek.

Co będzie brał pod uwagę Sąd?

Po pierwsze.

W pierwszej kolejności sąd będzie ustalał jakie rzeczywiście masz potrzeby mieszkaniowe oraz liczbę osób pozostających na Twoim utrzymaniu.

Po drugie.

Ustali jakie masz zdolności zarobkowe.

Po trzecie.

Jaką sumę uzyskano ze sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Po czwarte.

Sąd uwzględni również opinię syndyka.

Czy od decyzji sądu możesz się odwołać?

Tak.

Jeśli uznasz, że decyzja sędziego-komisarza jest dla Ciebie niekorzystna, to możesz się odwołać poprzez złożenie zażalenia na przedmiotowe postanowienie.

Jeśli już wyniosłeś się ze swojej nieruchomości, a syndyk jeszcze jej nie sprzedał, to możesz wnosić o wypłacenie Ci zaliczki na poczet kwoty na zaspokojenie Twoich potrzeb mieszkaniowych.

Moje zdanie – upadłość a mieszkanie

Często klienci pytają mnie czy lepiej: mieszkanie a upadłość czy mieszkanie a egzekucja komornicza. Zastanawiają się jaka jest dla nich lepsza sytuacja: mieszkanie w upadłości czy mieszkanie w egzekucji.

Moje wnioski są takie, że rzeczywiście postępowanie upadłościowe osoby fizycznej jest bardziej humanitarne dla dłużnika, aniżeli postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika.

W mojej ocenie postępowanie upadłościowe jest korzystniejsze dla upadłego właśnie z uwagi na kwestię możliwości uzyskania określonej kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Co do zasady, posiadając nieruchomość owszem zapewne ją utracisz, ale nikt nie przyjdzie i bez odpowiedniego przygotowania nie wyrzuci Cię z niej na przysłowiową „ulicę”.

Warto jednak abyś znał swoje uprawnienia i z nich korzystał.

Istnieje możliwość zachowania swojej nieruchomości, nawet po ogłoszeniu upadłości.

To jednak temat na kolejne kilka wpisów.

***

Upadłość firmy jednoosobowej a oddłużenie 

Czy jako osoba prowadząca działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej mogę liczyć na oddłużenie w upadłości? Nawet jeśli zdecyduje się na ścieżkę upadłości gospodarczej?

Czy w upadłości gospodarczej pozostałe po postępowaniu upadłościowym zobowiązania będą umorzone jak zobowiązania np. sp. z o.o.?

Czytaj dalej.

*zdjęcie pochodzi z unsplash.com

Upadłość konsumencka krok po kroku

Daria Dampc-Dowbor18 lutego 20222 komentarze

Cześć! 🙂

Dzisiaj chcę przedstawić Ci schemat przebiegu postępowania upadłościowego osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej, czyli schemat tzw. upadłości konsumenckiej.

Mówiąc inaczej: upadłość konsumencka krok po kroku.

Przed lekturą schematu muszę Cię uprzedzić, że przygotowana przeze mnie grafika Upadłość konsumencka krok po kroku, to TYLKO i AŻ jedynie schemat.

W trakcie postępowania o ogłoszenie upadłości oraz po ogłoszeniu Twojej upadłości mogą zdarzyć się sytuacje, które nieco będą odbiegały od przedstawionego schematu upadłości konsumenckiej.

Musisz również pamiętać, że masz prawo i możliwość zaskarżania poszczególnych czynności i postanowień zarówno sądu upadłościowego, jak i wyznaczonego w postępowaniu syndyka.

Upadłość konsumencka krok po kroku – postępowanie o ogłoszenie upadłości

 

upadłość konsumencka krok po kroku

Upadłość konsumencka krok po kroku – właściwe postępowanie upadłościowe

upadłość konsumencka krok po kroku

Pamiętaj!

Wniosek o ogłoszenie upadłości złożony po 1 grudnia 2021 r., co do zasady, musisz złożyć za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. 

Kolejne dokumenty również będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Rejestru Sądowego. 

Muszę ze smutkiem powiedzieć, że nawet nam – zawodowym pełnomocnikom, rejestr przysparza wiele problemów. Ale radzimy sobie z nimi i wierzymy, że za jakiś czas wszystko zacznie działać sprawnie.

Więcej o Krajowym Rejestrze Sądowym pisałam tutaj.

Pozdrawiam 🙂

Witaj! 🙂

Dzisiaj chciałabym poruszyć kwestię możliwego oddłużenia firmy jednoosobowej, po zakończeniu postępowania upadłościowego.

upadłość firmy jednoosobowej a oddłużenieCzy jako osoba prowadząca działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej mogę liczyć na oddłużenie w upadłości? Nawet jeśli zdecyduje się na ścieżkę upadłości gospodarczej?

Czy w upadłości gospodarczej pozostałe po postępowaniu upadłościowym zobowiązania będą umorzone jak zobowiązania np. sp. z o.o.?

To jedne z najczęstszych pytań zadawanych przez moich klientów, których sytuacja finansowa zmusiła do rozważenia złożenia wniosku o upadłość.

Zatem tak, co do zasady tak.

Upadłość firmy jednoosobowej dopuszcza jej oddłużenie.

Kiedy nie mogę złożyć wniosku o umorzenie zobowiązań w postępowaniu upadłościowym?

 

Ogólnie wniosek możesz złożyć zawsze.

Nie zawsze jednak ma to sens i jest to uzasadnione.

Po pierwsze.

Jeśli w trakcie postępowania upadłościowego dokonałeś spłaty wszystkich swoich wierzycieli, to wniosek o umorzenie zobowiązań i ewentualnie o ustalenie planu spłaty jest bezprzedmiotowy.

Jeśli po likwidacji Twojego majątku i przekazaniu środków z tej likwidacji na koszty postępowania oraz na spłatę wierzycieli, okaże się, że spłaciłeś wszystkie swoje zobowiązania, to nie musisz składać wniosku o umorzenie.

Zaspokojenie wierzycieli siłą rzeczy wyklucza możliwość umorzenia zobowiązań i ustalenia planu spłaty wierzycieli.

W swojej pracy zawodowej widywałam sytuacje, w których po likwidacji majątku upadłego oraz po wyegzekwowaniu przysługujących upadłemu wierzytelności syndyk zaspokoił zarówno koszty postępowania

Po drugie.

Jeśli nie doszło do zakończenia postępowania upadłościowego, tj. sąd jeszcze nie wydał postanowienia o zakończeniu Twojego postępowania upadłościowego, to złożenie takiego wniosku będzie przedwczesne.

Po trzecie.

Jeśli z jakiegoś powodu umorzono lub uchylono Twoje postępowanie upadłościowe, to również nie możesz wnioskować o umorzenie pozostałych zobowiązań i ustalenie planu spłaty.

Syndyk zlikwidował Twój majątek, spłacił wierzycieli, a Ty nie masz pewności czy pokryto wszystkie Twoje zobowiązania, to warto abyś jednak złożyć stosowne pismo do sądu.

W najgorszym wypadku Sąd po prostu oddali Twój wniosek jako bezprzedmiotowy.

Trzy ścieżki oddłużenia firmy – jednoosobowej działalności gospodarczej

Dobrze.

Zatem mamy sytuację następującą.

Syndyk dokonał likwidacji całego Twojego majątku. Z uzyskanych środków pokrył koszty postępowania upadłościowego oraz częściowo spłacił wierzycieli.

Spłacił wierzycieli – ale nie w całości i nie wszystkich.

Co w takiej sytuacji?

Możliwe są trzy warianty dalszego postępowania, po zakończeniu postępowania upadłościowego.

Możliwe jest:

 1. Ustalenie planu spłaty wierzycieli.
 2. Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty.
 3. Warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty.

Ustalenie planu spłaty wierzycieli

Nie odbywa się to automatycznie.

Aby sąd ustalił plan spłaty wierzycieli musisz złożyć stosowne pismo do sądu.

Musisz pamiętać, że jeśli do swojej niewypłacalności doprowadziłeś sam, to plan spłaty może zostać rozłożony na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata) i nie dłuższy niż 84 miesiące (7 lat).

Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty

W sytuacji, w której Twoja sytuacja jest tak ukształtowana, że z góry wiadomo, iż nie jesteś zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat pozostałych zobowiązań, Sąd może umorzyć pozostałe zobowiązania bez planu spłaty.

Przy czym Twoja sytuacja związana z brakiem możliwości dokonywania jakichkolwiek, nawet najmniejszych spłat, musi być trwała i nieodwracalna.

Warunkowe umorzenie zobowiązań, bez ustalenia planu spłaty wierzycieli

Jeśli Twoja sytuacja nie pozwala na dokonanie jakichkolwiek dalszych spłat, ale sytuacja w jakiej się znalazłeś jest trwała. Twoja sytuacja osobista nie pozwalająca na spłaty jest przejściowa.

To.

Sąd może warunkowo umorzyć Twoje zobowiązania i nie ustalić planu spłaty.

Czy i kiedy moje zobowiązania zostaną definitywnie umorzone?

Sąd definitywnie umorzy Twoje zobowiązania, jeśli w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań ani Ty, ani żaden z Twoich wierzycieli nie złoży wniosku do sądu o ustalenie planu spłaty.

W pewnych sytuacjach postanowieniu o ustaleniu planu spłaty może zapaść po upływie 5 lat.

Z pozoru korzysta dla upadłego sytuacja obciążona jest jednak szeregiem restrykcyjnych obowiązków np. ograniczeniami w rozporządzaniu swoim majątkiem, raportowaniem do Sądu swojej sytuacji, zgoda sądu na różnego rodzaju czynności.

Pamiętaj jednak, iż są pewnego rodzaju zobowiązania, które Sąd nie umorzy.

Upadłość konsumencka – czego sąd nie umorzy?

 

Ogólną oraz naczelną zasadą postępowania upadłościowego jest zaspokojenie, spłacenie Twoich wierzycieli w możliwie szerokim zakresie.

Jednocześnie.

Umarzając Twoje pozostałe, niezaspokojone/niespłacone w upadłości zobowiązania wobec wierzycieli.

Są jednak kategorie wierzytelności, których co do zasady umorzyć nie można.

[Czytaj dalej]

***

Umorzenie zobowiązań upadłego przedsiębiorcy

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i ogłoszono Twoją upadłość musisz pamiętaj o bardzo istotnym terminie.

Masz 30 dni na złożenie wniosku o umorzenie Twoich zobowiązań, pozostałych już po przeprowadzeniu i zakończeniu postępowania upadłościowego.

Po kolei.

[Czytaj dalej]

 

*zdjęcie pochodzi z unsplash.com